Home Diversen De mensheid wordt uitgeroeid door ‘wetenschappelijke zelfmoord’

Agendapunten

Geen evenementen

 

Wie zijn on-Line

We hebben 64 gasten en 2 leden online
De mensheid wordt uitgeroeid door ‘wetenschappelijke zelfmoord’
Geschreven door Marieke Schoutens/fb   
zondag 27 mei 2012 20:53


 Dit is zonder twijfel het belangrijkste artikel wat ik ooit heb geschreven, omdat het veronderstelt dat de mensheid in naam der wetenschap wordt uitgeroeid.

Als we willen overleven moet het onze belangrijkste prioriteit worden om deze “wetenschappers” tegen te houden voordat ze onze wereld en beschaving vernietigen.

Het hele noordelijk halfrond dreigt nu in gevaar te worden gebracht door een enorme “allesvernietigende” straling van de kapotte Fukushima reactor No. 4. (link). Op dit moment is onze wereld slechts een aardbeving verwijderd van een radiologische apocalyps. We zijn in deze positie gebracht door wetenschappers die ons beloofden dat kernenergie veilig en goedkoop zou zijn.

 

Terwijl we bedreigd worden door radiologische uitsterving door Cesium 137-straling bedreigt een andere groep genetici de toekomst van onze wereld met zelfreplicerende genetische vervuiling. Deze wetenschappers werken voor Monsanto, Dupont en andere biotechbedrijven die de toekomst van ons leven op aarde in gevaar brengen ten behoeve van hun eigen egoïstische winst. Bill Gates en alle anderen die ggo’s hebben gepromoot en ze in onze wereld hebben losgelaten zijn schuldig aan misdrijven tegen de mensheid en de natuur. Ze vormen een bedreiging voor de voortzetting van leven op aarde en moeten gestopt worden.

Op het gebied van menselijke biologie wordt ons bestaan nu sterk bedreigd door giftige vaccinaties. Deze vaccinaties, die altijd gepromoot worden in naam der “wetenschap”, veroorzaken ernstige neurologische schade en wijdverspreide onvruchtbaarheid, waarmee ze de mogelijkheid tot menselijke voortplanting in gevaar brengen.

En wat betreft onze wereldwijde voedselvoorraad wordt de versnelde ondergang van de honingbij nu unaniem gelinkt aan het wijdverspreide gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen gemaakt door farmaceutische bedrijven1. Natuurlijk worden deze pesticiden altijd gepromoot in naam der “wetenschap”. It’s better living through chemistry, weet u nog?

Wanneer je vandaag de dag kritisch kijkt naar de bedreigingen van onze beschaving en planeet, kom je tot de conclusie dat een bedreiging eigenlijk altijd iets in naam der wetenschap is.

Vernietigd door de wetenschap

 • Giftige bestrijdingsmiddelen die de bodem en rivieren vernietigen? “Wetenschap!”
 • Giftige chemische medicijnen die mensen doden en het water vervuilen? “Wetenschappelijk!”
 • De massale vergiftiging van de mensheid met een giftige combinatie van industriële afvalproducten genaamd “fluoride”? Wordt allemaal gedaan in naam der “wetenschap”!
 • Atoomwapens die al meerdere bevolkingsgroepen hebben uitgedund? “Wetenschap!”
 • Mammogrammen en andere medische scanapparaten die kanker veroorzaken? “Wetenschappelijk!”
 • Vergiftigingen door chemotherapie, “preventieve” borstamputaties, bestralingsbehandelingen tegen kanker? Natuurlijk allemaal “wetenschappelijk”.
 • De massale kwikvergiftiging van kinderen door amalgaamvullingen? Dat noemen ze “wetenschappelijke tandheelkunde!”
 • Hieruit wordt duidelijk dat de mensheid vernietigd wordt in naam der wetenschap.
 • Maar onder dit besef schuilt een nog veel heftiger probleem: Veel van de zogenaamde “wetenschap” is niets anders dan kwakzalverij wat door hebzuchtige bedrijven recht gepraat wordt.

Echte wetenschap draait om kennis, niet om winst

Echte wetenschap is een groot goed aangezien het gebaseerd is op de zoektocht naar kennis. Vandaag wordt er echter niet zoveel echte wetenschap meer bedreven. Het meeste wat onderzocht wordt valt onder corporate-driven science, wetenschap met als doel het verkrijgen van macht en winst.

In de farmaceutische wetenschap bijvoorbeeld gaat de zoektocht naar nieuwe medicijnen niet om het verbeteren van de algemene gezondheid, maar om het verbeteren van de kwartaalcijfers. Maar dat wist je al. Alleen de meest naïeve mensen geloven tegenwoordig nog dat Big Pharma ook maar iets om mensen geeft.

In de wereld van de ggo’s draait het niet om het “wereldwijde voeding”, zoals soms spottend beweerd wordt door de corrupte en criminele verkopers; waar het wel om draait is het “wereldwijde macht” en het inzetten van voedsel als wapen tegen de mensheid. Wie de macht heeft over het voedsel heeft uiteindelijk de macht over alles. Monsanto is vastbesloten tot wereldoverheersing, niet tot het oplossen van voedseltekorten.

Vaccinaties zijn er niet om ziektes tegen te gaan en de gezondheid van de mens te verbeteren. Preventie voor infectieziektes zou gemakkelijk bereikt kunnen worden door sanitaire verbeteringen en goedkope vitamine D-supplementen. Vaccinaties zijn er om 2 redenen: 1) toezicht op de populatie, 2) meer bedrijvigheid voor de medicijnindustrie vanwege de bijkomende vaccinatieschade (vaccinaties maken verschillende organen kapot, waaronder de lever, nieren, hersenen en darmen).

De “wetenschap” die vandaag de dag bedreven wordt is er één van overheersing en gezag. Er wordt bijna nooit iets onderzocht voor humanitaire doeleinden. Zelfs het gehele systeem van intellectuele eigendom is opgezet om patenten op innovaties aan monopoliebedrijven te verlenen, waardoor de rest van de mensen dus toegang tot deze innovaties wordt geweigerd. Intellectuele eigendomsrechten zijn verdraaid en uitgebuit door de grote bedrijven om het proces van innovatie te kapen en het te gebruiken om tegenstanders de kop in te drukken. Alle bedrijven willen uiteindelijk een wereldwijd monopolie op hun eigen industriële sector.

Universiteiten deden ooit onderzoek ten behoeve voor de mensheid. Nu gebruiken ze ons belastinggeld om chemicalieën te maken die daarna aan medicijnbedrijven (of pesticidebedrijven) verkocht worden in ruil voor royalties voor de universiteit.

Het resultaat van dit soort trends is dat “wetenschap” nu “corruptie, oneerlijkheid, hebzucht en dood” betekent. De “wetenschappers” – de mensen die zulke wetenschap bedrijven – zijn ingenieurs van de dood. Hun innovaties kunnen dan misschien wel gehypte kortetermijnvoordelen hebben, op de lange termijn leiden ze ook vaak naar dood en vernietiging. Onkruidverdelger vernietigt bijvoorbeeld landbouwgrond en wakkert de aamaak van resistent “superonkruid” aan. Op het vlak van de menselijke biologie is er iets soortgelijks gaande met het wijdverspreide misbruik van antibiotica en de alarmerende opkomst van MRSA en andere “superbugs”.

Zulke “wetenschappelijke” innovaties zijn natuurlijk met alle goede bedoelingen bedacht door mensen die geen wijdverspreide slechte oogst en antibioticaresistente stafylokokken-infecties wilden veroorzaken. Maar door deze uitvindingen werden zij wel experts in het “plaveien van de weg naar de hel met goede voornemens”, zoals het spreekwoord luidt.

De wetenschap maakt ons kapot. We plegen massaal zelfmoord door toe te staan hoe de wetenschap onze medicijn-, landbouw- en militaire industrieën overheerst. Tot het punt waarop we wetenschappers toestaan hun gevaarlijke experimenten zonder geldige toetsing op de wereld los te laten – en nee, griepvaccinaties zijn nooit wetenschappelijk getest op lange-termijneffecten – graven we ons eigen graf alleen maar sneller. Als we de blinde ambities van arrogante wetenschappers, die te gemakkelijk verleid worden door de kans om in te zetten op hun “ik speel voor God”-spelletjes, niet in bedwang houden, zal het blinde streven naar wetenschap zonder wijsheid onze totale vernietiging betekenen.

Want hierna kunnen we rekenen op de opkomst van robot-drones in naam der wetenschap – een nieuwe soort “Terminator machines” (onbemande KI-drones) met de mogelijkheid om nonchalant bommen en kogels op mensen af te vuren. Deze drones zullen natuurlijk in naam der “wetenschap” worden ontwikkeld, met alle voorspelde egoïstische fantasieën van hun nerdy uitvinders die ondanks hun superieure intellect er nog steeds niet in zijn geslaagd van de menselijke geschiedenis te leren.

En als de drones ons niet te pakken krijgen zal de nanotechnologie onze ondergang wel inluiden. Wetenschappers voeren al gevaarlijke experimenten met nanotechnologie uit, en als er ook maar één experiment is wat in een zelfreplicerend grey goo resulteert, zou onze hele wereld onvermijdelijk verslonden kunnen worden door zelfreplicerende microscopische apparaten die ggo’s relatief tam maken.

Als we willen overleven moeten we de wetenschap dwingen zich aan het Voorzorgsprincipe te houden

Als we de eeuwige hebzucht, arrogantie en ambitie van de wetenschappers van vandaag – wiens acties meer lijken op kleine kinderen met vlammenwerpers dan volwassen individuen – willen overleven, moeten we de wetenschap dwingen gehoor te geven aan het Voorzorgsprincipe.

Het Voorzorgsprincipe betekent dat we onszelf tijdens experimenten dwingen om het zekere voor het onzekere te nemen en niet alleen op winst uit te zijn. In de praktijk betekent dat dat we nooit zelfreplicerende genetische programma’s (ggo’s) de vrije loop moeten laten.

We zouden nooit radioactieve kerncentrales moeten bouwen die energie nodig hebben om ze te laten draaien en geen meltdown te veroorzaken. Dergelijke voorzieningen moeten zodanig ontworpen zijn dat ze in een een niet-kritieke agrid-down en self-shutdown staat kunnen draaien.

We zouden nooit synthetische chemicaliën over de gewassen en bodems moeten strooien om insecten te verdelgen zonder te weten wat de langetermijneffecten van zulke neurotoxinen zijn wanneer ze deel uit gaan maken van het ecosysteem.

Het Voorzorgsprincipe erkent dat de mensheid zwak is en dat zogenaamde wetenschappelijke experimenten zo verkeerd kunnen gaan dat zelfs de meest intelligente en goedbedoelende mensen er niet meer op kunnen anticiperen.

Technologie zonder wijsheid is zelfmoord

In naam der wetenschap heeft de mensheid buitengewone technologiën ontwikkeld, maar wat wijsheid en volwassenheid betreft zijn we net kleine kinderen. We zijn nog erger dan kinderen met vlammenwerpers – we zijn kinderen met kernwapens!

Een typische topwetenschapper die voor een bedrijf of de overheid werkt heeft een gebrek aan wijsheid en perspectief en is dus ethisch gezien onderontwikkeld. Ze mogen dan genieën zijn in hun kleine domein van technische expertise, ze hebben geen benul van het belang van het beperken van de toepassing van het wetenschappelijk streven in de echte wereld. Op dit moment spelen wetenschappers in het Large Hadron Collider in de buurt van Genève voor God terwijl ze volges hen “nieuwe deeltjes” ontdekken – hoewel deze deeltjes per definitie al geen deeltjes zijn.2

In hun zoektocht naar “wetenschappelijke kennis” spelen ze een gevaarlijk spelletje met onze wereld. Ze riskeren de kleine maar catastrofale kans dat hun experiment een zwart gat creeërt wat onze wereld zal verslinden. Klinkt als science fiction? De meeste traditionele wetenschappers doen zulke ideeën af als pure onzin. Maar hun collega’s zeiden ook dat kernenergie veilig is; dat ggo’s veilig zijn; dat bestrijdingsmiddelen veilig zijn; dat fluoride veilig is; dat vaccinaties veilig zijn, en ga zo maar door. Als er iets is wat we vandaag de dag in onze wereld wetenschappelijk gezien als waarheid kunnen beschouwen, is het wel dat wetenschappers naïef de veiligheid van hun eigen experimenten overschatten, vaak op zo’n wijze dat het wijdverspreide schade, dood en vernietiging kan toerichten aan de onschuldige mensen om hen heen.

Met andere woorden: wetenschappers zijn een gevaar voor onze wereld. Ze moeten dan ook meteen worden tegengehouden voordat ze klakkeloos onze planeet en het menselijk leven vernietigen.

De geschiedenis leert ons dat wetenschappers niet bekwaam zijn om te anticiperen op de langetermijneffecten van hun hedendaagse acties. Het blijkt dat de aard van het universum veel complexer is dan de meest briljante wetenschapper zich kan inbeelden en wanneer ze voor God gaan spelen met de natuur kunnen zich onverwachte dingen voordoen. Murphy was een optimist, zoals weleens gezegd wordt. Het is niet alleen zo dat alles wat fout kan gaan ook fout gaat; de schaal waarop het fout gaat is zo catastrofaal dat daar simpelweg niet op geanticipeerd kan worden.

De zesde massa-extinctie van onze planeet zou wel eens door de wetenschap zelf veroorzaakt kunnen worden

Er zijn vijf massa-extincies op onze planeet geweest. De meest recente was tijdens de Krijt-Paleogeengrens.3

Een zesde massa-extinctie zou door de wetenschap zelf veroorzaakt kunnen worden, met een wereldwijde radiologische ziekte, een op hol geslagen geval van genetische vervuiling, een nanotechnologische ramp, de opkomst van Kunstmatige Intelligentie of iets wat nog kwaadaardiger is en wat niet eens in ons opkomt. We staan nu al op het punt te worden overspoeld door straling van Fukushima – een gevaarlijke situatie waar nu “het lot van de wereld” op rust. Welke andere grote bedreigingen op ons overleven zijn er in de naam der wetenschap geweest?

Totdat het idee van zelfbehoud deze “alles kan, niks moet”-visie op de wetenschap in bedwang weet te houden, zal de mensheid een groot risico blijven lopen om onbedoeld slachtoffer te worden van goedbedoelde wetenschap gone wrong.

Het is tijd om stappen te ondernemen om deze levesbedreigende wetenschap die ons leven op het spel heeft gezet een halt toe te roepen en onszelf weer veilig te stellen.

Top tien van “wetenschappelijke” projecten die ons op dit moment bedreigen

 1. Kernenergie (vooral Fukushima)
 2. ggo’s (zelfreplicerende genetische vervuiling)
 3. Nanotechnologie (zelfreplicerende microscopische apparaten)
 4.  Biowapens (zelfreplicerende microscopische wapens)
 5. Experimenten in de atmosfeer (HAARP en chemtrails)
 6. Kunstmatige Intelligentie (KI, wanneer gekoppeld aan killer drone hardware)
 7.  Natuurkundige experimenten met deeltjesversneller (Large Hadron Collider)
 8. Chemicaliën die de bestuiving van planten verstoren (synthetische bestrijdingsmiddelen die honingbijen vernietigen)
 9.  Kernwapens
 10. Gewapende vaccinaties (levend interspecies virusmateriaal wat in mensen wordt geïnjecteerd)

Voetnoten:

Bron:  (NaturalNews | Mike Adams | vertaling: Marieke Schoutens)

Het originele (Engelstalige) artikel is te vinden op http://www.naturalnews.com/035790_scientific_suicide_humans.html. Nederlandstalige vertaling voor Earth Matters door Marieke Schoutens.

 

Chemtrails - kijkje hoe de vliegtuigen voorbereid worden voor sproeien

2013- Bewijs van bestaan gevonden op universiteit - microfiche - manual
filmpje
 

Laatst aangepast op donderdag 23 januari 2014 11:37
 

Bezoek voor meer actueel nieuws, projecten en inspraak het Nulpuntenergie Forum.